Glass Buildings

אודות המשרד

איריס כדרי שלומוביץ הינו משרד פרטי לשמאות, ניהול מקרקעין ויעוץ בנדל"ן, אשר הוקם בשנת 1997. המשרד עוסק בכל ההיבטים המקצועיים הקשורים לשמאות מקרקעין, תוך ניצול נרחב של הידע והמידע הנצברים בתחום, ניסיון מקצועי, שימוש נרחב במחשבים ובסיסי מידע עדכניים. עובדי המשרד אמונים על טיפול נאמן מהיר ואישי, תוך מתן שירות ידידותי ומקצועי.

מקצועיות - חוות הדעת נערכות בכפוף לתקינה השמאית המקצועית וקווים מנחים של השמאי הממשלתי. 

הגינות ויושר - ההגינות והיושר הן במישור המקצועי והן ביחסי ספק-לקוח הינה נר לרגלינו ומלווה אותנו לכל אורך דרכנו המקצועית.   

איריס כדרי שלומוביץ | מנהלת המשרד

מתמחה ועוסקת בשמאות מקרקעין משנת 1995

 

בוגרת הפקולטה למדעי החברה והרוח  A.B באוניברסיטת תל אביב

 

בוגרת המסלול ללימודי שמאות מקרקעין וניהול נכסים בטכניון 

 

שמאית מקרקעין מוסמכת (רישיון משרד המשפטים מס' 575) משנת 1997

 

חברה בלשכת שמאי מקרקעין בישראל

 

בוגרת קורס גישור של המרכז הישראלי למשא ומתן וגישור MNCI

 

בוגרת השתלמויות שונות בנושאי מקרקעין

 

חברת ועד לשכת שמאי המקרקעין בישראל

IMG_0087.jpg